Home » Maatregelen stimuleren woningmarkt

Maatregelen woningmarkt

Maatregelen om de woningsmarkt te stimuleren

Tot en met 2030 wil het kabinet bijna een miljoen woningen realiseren, waarvan twee derde betaalbaar. Welke maatregelen treft het kabinet om de woningmarkt te stimuleren.

Wat is een betaalbare woning?

Tot en met 2030 wil het kabinet 981.000 woningen realiseren, waarvan twee derde betaalbaar. Tot dit jaar gold de oude NHG-grens van € 355.000 als maatstaf voor wat als betaalbare koopwoning wordt aangeduid. Door de sterke stijging van de NHG-grens was deze vanaf 2023 losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. Per 2024 wordt de huidige betaalbaarheidsgrens wel geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Dit betekent dat de betaalbaarheidsgrens per 1 januari 2024 wordt verhoogd naar € 390.000.

Maatregelen om de woningmarkt te stimuleren

Maatregel woningmarkt 1. | NHG grens gaat omhoog

Op dit moment kunnen mensen gebruik maken van NHG wanneer zij een woning kopen met een maximale waarde van € 405.000. Per 1 januari 2024 wordt deze grens verhoogd naar € 435.000. Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens 6% hoger, namelijk € 461.100. Deze verhoging vergroot het bereik van NHG en zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De provisie die betaald moet worden bij het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft komend jaar 0,6% over het hypotheekbedrag.

Maatregel woningmarkt 2. | Doorbouw garantiefonds

Deze (nog op te richten) stichting moet voorkomen dat de bouw van woningen stilvalt door de niet verkochte woningen af te nemen. Dit gebeurt tegen een gereduceerde prijs. Ontwikkelaars betalen de stichting als ze van de afnamegarantie gebruik willen maken. De Tweede Kamer maakt 175 miljoen euro vrij om de doorbouwgarantie mogelijk te maken. Ontwikkelaars proberen de niet verkochte woningen tijdens de bouw alsnog te slijten. Lukt dat niet dan neemt de stichting ze dus over en gaan die ze verkopen. De opbrengst van de verkoop vloeit terug in het fonds. Eventuele winsten of verliezen komen ten goede of voor rekening van het Rijk, gemeenten en provincies.

Maatregel woningmarkt 3. | Tijdelijke verlaging btw-tarief

De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd om een tijdelijke verlaging van het btw-tarief. Dit geldt voor de bouw van sociale en middelsociale huurwoningen, met een maximale kale huur tot € 1.175,72 per maand. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de verlaging van het btw-tarief voor koopwoningen met een maximumbedrag van € 350.000..

Maatregel woningmarkt 4. | Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Om starters te helpen moet er een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen komen. Dit fonds stelt 40 miljoen euro beschikbaar waardoor circa 2.000 starters geholpen moeten worden aan een koopwoning. Het fonds wordt waarschijnlijk in de loop van 2024 beschikbaar gesteld.

Jouw droomhuis kopen?

Je hebt jouw droomhuis gezien? En wil je direct het huis kopen maar met ondersteuning van een aankoopmakelaar? Dat kan. Neem nu contact met ons op.