De makelaar als ‘poortwachter’

Home » De makelaar als ‘poortwachter’

De makelaar als ‘poortwachter’

De overheid heeft sinds juli 2018 makelaars de rol van poortwachter heeft gegeven. Voor ons heeft dit de nodige veranderingen en verantwoordelijkheden meegebracht.

Waarom stellen wij u vragen?

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij al onze cliënten identificeren en die identiteit verifiëren, dus ook die van u.
Kortom: wij moeten vastleggen met wie wij zaken doen.
Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar u woont. Dit heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme. Daarom doen wij dus onderzoek naar waar u woont en leggen dit vast in onze dossiers. Met alle informatie wordt natuurlijk zeer vertrouwelijk omgegaan, dat spreekt voor zich.

 

Waarom vragen wij naar de herkomst van vermogen?

We zijn er dan nog niet, want hoe gaat u als koper de aankoop financieren? Met andere woorden, waar komt het geld vandaan?
Zo’n vraag zorgt wellicht voor onbegrip, maar helaas zijn wij verplicht om te achterhalen wat de herkomst is van het geld waarmee u de aankoop gaat financieren.
Waarom? Omdat we van de wetgever moeten vaststellen dat u met uw aankoop geen geld wilt witwassen.
Als we dit in kaart hebben gebracht, voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop mogen laten plaatsvinden.
Daarom is het ook zo belangrijk, dat al deze relevante zaken goed worden vastgelegd door ons kantoor.

Wet Melding ongebruikelijke transacties

Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie.
Bijvoorbeeld als we geen plausibele verklaring van u krijgen over de herkomst van de gelden of als er een groot deel contant wordt voldaan.

Wij begrijpen dat ieder cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt.
Vanuit wet- en regelgeving is dit goed vastgelegd en wij moeten hieraan voldoen. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met de gegevens, die we van u dienen vast te leggen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).