Home » Belangrijke fiscale wijzigingen voor huiseigenaren en beleggers in 2023

Belangrijke fiscale wijzigingen voor huiseigenaren en beleggers in 2023

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Dat betekent ook nieuws over de fiscale wijzigingen voor volgend kalenderjaar. Welke wijzigingen zijn voor u, als (aanstaand) woningbezitter interessant?

De Overdrachtsbelasting (Wet op belasting van rechtsverkeer)

Er zijn 2 wijzigingen in de Overdrachtsbelasting echt belangrijk voor kopers van onroerend goed:

Ten eerste blijkt uit het Belastingplan 2023 dat de overdrachtsbelasting voor niet-eigen woning per 1 januari 2023 wordt verhoogd van 8% naar 10,4%. Het tarief van 2% voor de koop van een eigen woning (hoofdverblijfcriterium) blijft hetzelfde. Dit geldt eveneens voor het tarief van 0% bij de startersvrijstelling.

Wilt u nog gebruik maken van het tarief van 8% bij aankoop van een recreatie- of beleggingspand, dan moet het transport voor 1 januari 2023 plaatsvinden.

Ten tweede wordt de startersvrijstelling bij aankoop van een woning verhoogd. Starters (tot 35 jaar) komen momenteel in aanmerking voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting als de transactieprijs maximaal EUR400.000,- bedraagt. De woningwaarde-grens voor de startersvrijstelling wordt op 1 januari 2023 verhoogd van €400.000 naar €440.000. Wilt u gebruik maken van de verhoogde vrijstelling, dan moet het transport na 31 december 2022 plaatsvinden. Het moment van het ondertekenen van de koopovereenkomst is daarbij niet van belang.

Leegwaarderatio bij verhuurder panden

Voor de waardering van verhuurde woningen in box 3 mag u uitgaan van de WOZ-waarde keer de leegwaarderatio (mits de huurder recht heeft op huurbescherming). Ditzelfde geldt ook voor de schenk- en erfbelasting. . De leegwaarderatio vermindert de waarde van verhuurde woningen voor box 3 van de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Het kabinet heeft voorgesteld om de percentages van de leegwaarderatio voor verhuurde woningen aan te passen. Doel is om zo eerlijkere belasting te heffen op verhuurde woningen

De leegwaarderatio wordt per 1 januari 2023 op meer punten aangepast. Wanneer de jaarlijkse huurprijs meer dan 5 procent van de WOZ-waarde bedraagt, wordt het percentage van de leegwaarderatio vanaf 2023 verhoogd naar 100 procent. Daarnaast wordt de toepassing van de leegwaarderatio bij tijdelijke huurcontracten uitgesloten en geldt bij verhuur aan familie het hoogste percentage (100 procent), met als gevolg dat in deze situaties de leegwaarderatio geen effect meer heeft.

Schenkbelasting (Successiewet)

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (de jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. In januari 2024 wordt deze vrijstelling volledig afschaft.

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 (bedrag 2022) belastingvrij te schenken. Dit bedrag mag het kind dan vrij besteden. In 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) gelijk gesteld met het vrij te besteden schenkingsbedrag van 2023 (€ 28.947). Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide schenkingstellingen benutten kan dus niet. Omdat deze bedragen in 2023 zijn gelijkgesteld is dit onderscheid in de praktijk niet meer van belang, en kunnen ouders in 2023 dus in het totaal voor € 28.947 aan een kind schenken.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Tenslotte nog iets over de aangepaste NHG-grens. De NHG-grens wordt jaarlijks herzien en sluit aan bij de ontwikkeling op de woningmarkt. Vanaf 1 januari 2023 stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 355.000,- naar € 405.000,-. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens € 429.300,-.
De datum van het bindend rente-aanbod is leidend voor NHG. Indien het bindend aanbod van de geldverstrekker is uitgebracht na 1 januari, dan gelden de dan gelden de voorwaarden en normen van 2023. Dit kan betekenen dat een nieuwe kostengrens geldt voor een woning die men vòòr 1 januari heeft gekocht, maar waarbij het bindend aanbod ná 1 januari is uitgebracht.